Vrijgevigheid
verandert levens

Geef nu eenvoudig en veilig.Tienden en giften maken de visie en activiteiten van Reggestroom mogelijk.

Wij geloven in het bijbelse principe van het geven het tienden. In Maleachi 3:10 spreekt de bijbel hierover.

De volgende stap offergave! klik hier

Hoe je kunt geven

In de bijeenkomst op zondag; door contant geld te geven, een QR code te scannen of een machtigingsformulier in te vullen. Je kunt ook eenvoudig geld overmaken naar onze bankrekening op rekeningnummer:

NL 90 RABO 0115 053 239
GEM. VAN JEZUS CHRISTUS ENTER e.o
Reggestroom

Belastingen

Giften zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen, als de begunstigde is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Reggestroom is een ANBI, je vindt het RSIN nummer, onder Gemeente van Jezus Christus in Enter e.o. via onderstaande knop.

Vul je e-mail adres in om je
automatische incasso stop te zetten