Een veilige kerk,
dat gebeurt niet vanzelf.

Reggestroom wil een plek zijn waar zorg is voor individuele personen, een plek waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Het moet ook een plek zijn om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. We beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Hierom hebben we de volgende gedragslijnen en regels om een veilige omgeving te garanderen.

Met name als we het hebben over kwetsbare groepen. Bijvoorbeeld kinderen, jongeren, mensen die in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan. Ook mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn, willen we beschermen in Reggestroom.

Wat als mij iets is overkomen?

Er is áltijd ruimte om in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon. Twijfel je of je iets moet aankaarten? Onze onafhankelijke vertrouwenspersoon hoort ook dit graag.

Marry op ’t Hof
Vertrouwenspersoon
+31 6 416 915 28

email: vertrouwenspersoon@reggestroom.com

Wij willen een veilige kerk zijn,
daarom de volgende maatregelen:

Minderjarigen
Bij het werken met minderjarigen worden specifieke veiligheidsprotocollen gehanteerd.
Gedragscode
Van al onze vrijwilligers met verantwoordelijkheid voor anderen vragen wij de gedragscode te accepteren, gebruiken en uit te dragen.
VOG
Iedereen die bij een team betrokken is met een specifieke verantwoordelijkheid voor minderjarige en kwetsbare mensen ondertekent onze gedragscode en levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.
Persoons gegevens
Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie ondertekent onze vertrouwelijkheidsovereenkomst.
Vertrouwens persoon
Als zorgen zijn over ongewenst gedrag, bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel, emotioneel, verbaal of financieel, blijf er dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met je Connect- of Teamleider, of met een van de oudsten, als dit niet mogelijk is, met ons vertrouwenspersoon.

Wij willen een veilige kerk zijn,
daarom deze richtlijnen:

Omgangsrichtlijnen

Vrijwilligerswerk in het leven van de kerk is een hoog gewaardeerd en belangrijk deel van de bediening van de kerk. Deze omgangsrichtlijnen voor vrijwilligers geven de standaard weer van het gedrag dat wordt verwacht van iedere vrijwilliger in Reggestroom.

Gedragscode

Van al onze vrijwilligers met verantwoordelijkheid voor anderen vragen wij de volgende gedragscode te accepteren, gebruiken en uit te dragen.

Meldprotocol

Dit protocol beschrijft hoe je moet handelen bij situaties waarin sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/ ongewenst gedrag / machtsmisbruik en hoe en bij wie deze gemeld moeten worden.