Meldpunt misbruik

Reggestroom wil een plek zijn waar zorg is voor individuele delen, waar het veilig is om naar toe te gaan en waar oog is voor het individu (je bent welkom zoals je bent). Het moet ook een plek zijn om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt. We beseffen dat we als gemeente niet immuun zijn voor de risico’s van verschillende vormen van misbruik. Met name als we het hebben over kwetsbare groepen als kinderen, jongeren, mensen die vanuit zorg in een afhankelijkheidsrelatie tot een ander staan en mensen die vanuit hun verleden sociaal, psychisch of geestelijk kwetsbaar zijn.

Daarvoor hebben we als Reggestroom de volgende maatregelen getroffen:

  • Bij het werken met minderjarigen worden specifieke veiligheidsprotocollen gehanteerd.
  • Iedereen die bij een team betrokken is met een specifieke verantwoordelijkheid voor minderjarige en kwetsbare mensen ondertekent onze gedragscode en levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.
  • Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie ondertekent onze vertrouwelijkheidsovereenkomst.
  • Mochten er ondanks deze maatregelen toch zorgen zijn over ongewenst gedrag, bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel, emotioneel, verbaal of financieel, blijf er dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met je Connect- of Teamleider, of met een van de oudsten, als dit niet mogelijk is, met onderstaande vertrouwens persoon

INTERNE VERTROUWENSPERSOON
Lukt het je niet om een nare of vervelende ervaring bespreekbaar te maken? Of wil je graag advies? Onze vertrouwenspersoon Marry op’t Hof helpt je graag. Dat kan ook anoniem. Zij is onafhankelijk vertrouwenspersoon.
De functie van vertrouwenspersoon is niet te combineren met andere vertrouwensposities of leidinggevende posities binnen Reggestroom.
Marry is bereikbaar via vertrouwenspersoon@reggestroom.com  of via telefoon nummer: ‎+31 641691528