Omgangsrichtlijnen vrijwilligers

Deze omgangsrichtlijnen (hier in pdf formaat) zijn deel van de waarde die Reggestroom hecht aan emotioneel en fysiek veilige omgevingen. Er wordt van vrijwilligers verwacht zich te houden aan onze gedragsrichtlijnen en een verplichting om een passende zorgplicht te leveren, inclusief gezondheids- en veiligheidsoverwegingen.

Vrijwilligerswerk in het leven van de kerk is een hoog gewaardeerd en belangrijk deel van de bediening van de kerk. Deze omgangsrichtlijnen voor vrijwilligers geven de standaard weer van het gedrag dat wordt verwacht van iedere vrijwilliger in Reggestroom.

Vrijwilligers zijn alle personen die betrokken zijn bij het dienen in de lokale kerk, in teams, of op elke andere manier.

De levens van Reggestroom vrijwilligers zijn zichtbaar (zijn een voorbeeld) en zijn onderhevig aan publieke controle. Als zodanig zouden deze omgangsrichtlijnen niet alleen van toepassing moeten zijn op je kerkelijk leven, maar ook op je persoonlijk leven.

 1. Dienend hart

Vrijwillige medewerkers zijn dienaren van Christus, die zich uitstrekken om dienende leiders te worden zoals Jezus ons heeft voorgedaan. (Johannes 13:3-14).  Misbruik van autoriteit kan een specifieke verleiding zijn als iemand een taak wordt gegeven die vertrouwen en macht met zich meebrengt. Dit misbruik moet te allen tijde vermeden worden.

 1. Gedrag

Vrijwilligers:

 • gedragen zich in het belang van hen die wij dienen.
 • zijn niet misbruikend op enige manier naar anderen toe. Geestelijk, emotioneel, fysiek of seksueel, inclusief huiselijk en familiegeweld.
 • vermijden het gebruik van aanstootgevende taal (o.a. vloeken, seksuele opmerkingen en racistische of religieuze laster)
 • gaan bedachtzaam om met alle potentiele verslavende gedragingen en/of schadelijke stoffen. Dronkenschap wordt niet getolereerd.
 • zullen zich onthouden van ongeoorloofde middelen.
 • zijn voorzichtig met het initiëren of ontvangen van fysiek contact met hen die zij dienen, met inbegrip van liefdevolle of troostende handelingen, omdat deze gebaren ongewenst of verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden.
 • zullen handelen met seksuele integriteit. Seks is een gift van God en deel van de menselijke natuur. Ieder ongepast seksueel gedrag is verboden. (bijv. seks buiten het huwelijk). Seksuele toespelingen en intimidatie van seksuele aard zijn altijd ongepast.
 • zullen hun vermoedens en zorgen over seksueel gedrag melden volgens het Reggestroom meldprotocol.
 • zullen alle programma deelnemers eerlijk en in overeenstemming met de gedragscode behandelen.
 • zullen communiceren met integriteit, incl. verantwoordelijk en wijze omgang met elektronische communicatie.
 • zullen het erkennen als zij buiten hun capaciteiten komen en niet over de vereiste vaardigheden beschikken, in moeilijke pastorale situaties. (bijv. Het helpen van een slachtoffer van misbruik of iemand die professionele begeleiding nodig heeft) en zal hulp zoeken bij een mentor of kerkleider.
 • zullen geen eigendommen van anderen, inclusief intellectueel eigendom, van anderen meenemen.
 1. Financiële zaken

Vrijwilligers worden aangemoedigd om integer te zijn in hun omgang met financiën. Vrijwilligers zoeken geen financieel gewin uit hun rol in de gemeente.

 1. Vertrouwelijkheid

Vertrouwen is essentieel in het dienen in de kerk. Vertrouwelijke informatie zal niet gedeeld worden, en moet met de  uiterste zorgvuldigheid behandeld worden. Uitzondering voor de vertrouwensplicht zijn als  openbaarmaking wettelijk vereist  is, er redenen zijn misbruik te vermoeden, als er zorgen zijn over de veiligheid van een persoon, of als de informatie uit het publieke domein komt. Openbaarmaking is  gevoelig en de hulp van een kerkleider of mentor moet worden gezocht.

 1. Toewijding aan team bediening

Vrijwilligers:

 • Omarmen de visie de waarden en de missie van de kerk en blijven hun dienende vaardigheden op verschillende manieren ontwikkelen, door o.a. teammeetings en vergaderingen bij te wonen.
 • Leggen verantwoording af aan het team, zien naar elkaar om en beschermen elkaars integriteit. (accountability)

UITVOERING VAN DEZE OMGANGSRICHTLIJNEN
Elke overtreding van deze richtlijnen met betrekking tot een strafbaar feit, kan leiden tot melding bij de relevante autoriteiten. Alle schendingen met betrekking tot schade, of het risico op schade van een minderjarige zal volgens het meldprotocol behandeld worden. Een kopie van dit protocol moet worden verstrekt aan iedere vrijwilliger die een directe rol heeft bij of met een jongere persoon. Elke andere overtreding wordt bekeken in het licht van de belangen van de vrijwilliger en diegene die wij dienen, en kan leiden tot tijdelijke of volledige beëindiging van de taken van de vrijwilliger. Vrijwilligers moeten open staan voor correctie en nederig genoeg zijn om gedrag aan te passen en om het evangelie niet in het diskrediet te brengen