Kerk online

Dit is een blij huis. Deel 2

By oktober 23, 2023 No Comments
22 October 2023 | 10.30u

Dit is een blij huis. Deel 2

Dit is een blij huis. Deel 2

“1 Toen Hij de mensenmassa zag, ging Hij de berg op. Daar ging Hij zitten met Zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 8 Gelukkig (blij), wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. (Mattheüs 5:1-2-4-8 NBV21) Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. (Mattheüs 5:8 HSV)

Wil je meer weten, of heb je vragen?
Neem contact met ons op.