Kerk online

Met wie gaat Jezus BBQ-en?

By juli 18, 2023 No Comments
16 juli 2023 | 10.30u

Met wie gaat Jezus BBQ-en?

Met wie gaat Jezus BBQ-en?

“‭9 Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. ‭10 Toen Hij in zijn huis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. ‭11 De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?’ ‭12 Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. ‭13 Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’” (Mattheüs 9:9-13, NBV21)

Wil je meer weten, of heb je vragen?
Neem contact met ons op.