Courses

Vragen Over God Cursus

By februari 9, 2023 maart 30th, 2023 No Comments
vanaf 21 februari – elke twee weken

Vragen over God

series

Heb jij vragen over God?

Bestaat God? Is er bewijs voor het bestaan van God? Heeft God het kwaad geschapen? Wat zegt de Bijbel over de Drie-eenheid?
De tweede serie, die begint op 21 februari 2023, gaat over: “Omgaan met elkaar”
Wat zegt de bijbel over het toegewijde Lichaam; hoe leer je met elkaar omgaan? Wat is het Avondmaal?; Bestaat er zoiets als geestelijk gezag en onderdanigheid?  Maar ook vragen als  wat is jouw aandeel in het geheel, wat is de grote opdracht, hoe ga je om met je geld en goed?
Heb jij vragen over de bijbel en wil je hier meer over leren, meld je dan hieronder aan!

Does God exist? Is there evidence for the existence of God? Did God create evil? What does the Bible say about the Holy Trinity?
The second series, which starts on February 21, 2023, is about: “How do we get along?”
What Does the Bible Say About: the Devoted Body? How do you learn to interact? What is the Lord’s Supper?; Is there such a thing as spiritual authority and submission? But also questions like: What is my share in the whole? What is the great commission? How do you deal with money and property?
Do you have questions about the Bible and would you like to learn more about it, sign up below!